แคท ซอนญ่า ถูกแฟนนักธุรกิจหนุ่ม ขอแต่งงานแล้ว..!!

Share:


สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาว แคท ซอนญ่า ที่เริ่มเข้า ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง โดยเป็น ศิ ล ปิ น คู่ ของค่ายกามิกาเซ่ปัจจุบันไม่ได้ทำ เ พ ล ง กับค่ายกามิกาเซ่แล้ว เนื่องจาก สั ญ ญ า หมด จนกระทั่งในปี 2556 เจ้าตัวได้เซนต์สั ญ ญ าเป็น นั ก แ ส ด ง กับช่อง 7 ที่มี ล ะ ค ร เรื่องแรก คือหัตถา ค ร อ ง พิภพ และได้สร้างผลงานที่มี ชื่ อ เ สี ย ง มากมายล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางด้าน น า ง เ อ ก สาว แคท ซอนญ่า ถูกแฟน หนุ่มนัก ธุ ร กิ จคุกเข่าขอ แ ต่ ง ง า น ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งคู่ ค บ ห า ดูใจกันมา 2 ปี 4 เดือน ท่ามกลาง บ ร ร ย า ก า ศสุดโร แ ม น ติกที่เป็นใจ เต็มไป ร อ ย ยิ้ ม มีความสุข เรียกว่าเตรียมตัวเป็น เ จ้ า ส า ว อีกคนของ ว ง ก า ร บันเทิงทั้งนี้ แคท ซอนญ่า ได้เผยภาพ โ ม เ ม้ น ต์ ที่ถูก แ ฟ น หนุ่ม คุ ก เ ข่ า สวม แ ห ว น เพชรเม็ดโตให้งานนี้เหล่าบรรดาคนใน ว ง ก า ร และแฟนๆต่างเข้ามา แ ส ด ง ความยินดีกันอย่างล้นหลามถูกขอ แ ต่ ง ง า นแคท กับ แ ฟ น หนุ่มคอมเม้นต์

No comments