ราคาน้ำมันล่าสุด พรุ่งนี้ 21 ก.ค.65..!!

Share:


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม อัปเดทราคาขายปลีกน้ำมันล่าสุด วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 21 กรกฎาคม 2565 ปรับขึ้นเท่าไหร่โดย ปตท. บางจาก และพีที แจ้งปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมัน จะส่งผลให้ราคาน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ PTTOR บางจากฯ และ PT กลุ่มน้ำมันดีเซล วันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้ (เวลา 07.00 น.)

ไฮพรีเมียม ดีเซล S B7 48.86 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S B7 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล S 34.94 บาท/ลิตร

ไฮดีเซล B20 S 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด ปตท. (เวลา 07.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.74 บาท/ลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 45.66 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด เชลล์ (เวลา 07.00 น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตรเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 51.39 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด พีที (PT) (เวลา 07.00 น.)

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 37.14 บาท/ลิตรเบนซิน ราคา 46.16 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.98 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 37.64 บาท/ลิตร

No comments