กรมอุตุฯ ชี้แจงไทยเตรียมรับมือพายุไซโคลน 5 วันรวด

Share:


ตามที่มีข้อมูลปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง ไทยเตรียมรับมือพายุไซโคลน ตั้งแต่วันนี้ - 20 พ.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีการบอกต่อข้อความโดยระบุว่า มาแน่พายุไซโคลน 5 วันรวด เช็กพื้นที่เตรียมรับมือตั้งแต่วันนี้ 20 พ.ค. 2565 โปรดระวัง ทางกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมซึ่งเป็นข้อมูลที่มิได้มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ทำให้มีความเข้าใจความคาดเคลื่อน ซึ่งจากการติดตามและคาดการณ์ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วง 5 วันข้างหน้านี้ ฝนที่ตกเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องบางพื้นที่ในประเทศไทยขณะนี้ เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน

และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับช่วงวันที่ 15 -17 พ.ค. 65 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมากปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามฤดูกาล หรือถ้าหากทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนโอกาสที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยมีน้อยมาก เนื่องจากมีแนวเทือกเขาตะนาวศรีกีดขวาง ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านเข้าสู่ประเทศไทยได้ อาจจะมีบ้างทางตะวันตกของภาคเหนือ แต่น้อยมากเช่นเดียวกับพายุไซโคลน นากีส ซึ่งไม่ส่งกระทบกับประเทศไทยอย่างไรก็ตาม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 15 17 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 18 20 พ.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

No comments