หมอธีระวัฒน์ แนะ ยาตัวนี้ รักษา CV-19 ได้ตั้งแต่เริ่มติดเชื้อ

Share:


หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ

ยาฆ่าพยาธิ Ivermectin ใช้ได้ทั้ง การรักษาโควิด ตั้งแต่เริ่มต้นรวมกระทั่งเมื่อติดเชื้อและมีอาการไปแล้วและสามารถใช้ร่วมกับยาอื่นได้ (early และ late treatment)
ประการสำคัญก็คือโควิดมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ และจะเห็นได้ว่ายามาตรฐานที่ใช้รักษา ฟาวิพิราเวีย เริ่มเห็นว่าได้ผลช้าลงหรือไม่ทันการณ์
ยาฆ่าพยาธิตั้งกล่าวมีประวัติการใช้งานมานานมากทำให้ทราบกระบวนการใช้และความปลอดภัยและมีการพิสูจน์ในเรื่อpของโควิดมีอยู่แล้ว ในระดับต่างๆ


ซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางตัวไวรัสโดยตรง และการเข้าร่างกาย ทางตัวรับต่างๆนอกจาก ACE2ทำให้กระบวนการติดเชื้ออ่อนด้อยลง

ขัดขวางกลไกที่ต่อเนื่องยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้
ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดการอักเสบ ไม่ปะทุ

ยับยั้งกระบวนการที่ทำให้เลือดข้น การเกิดลิ่มเลือดในโควิด
ฟื้นฟูประสิทธิภาพของการพยุงชีวิตของเซลล์ผ่านทางตัวอนุภาคโรงพลังงานไมโตคอนเดรีย
ยาฆ่าพยาธินี้ทำให้ผู้ค้นคิดและผู้ที่นำไปใช้ต่อสู้กับโรคพยาธิ ฟิลาเรีย William C Campbell และ Satoshi Omura ได้รับรางวัลโนเบลสาขา สรีรวิทยา และ อายุรศาสตร์ ในปี 2015 และจัดเป็นยาสำคัญขององค์การอนามัยโลกอยู่แล้ว

No comments