บัตรคนจนไม่โละคนเก่า

Share:


เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า ล่าสุด เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้รายงานความคืบหน้าระบุว่า เปย์หนักมาก ครม.เคาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้รายเก่าได้ใช้ต่อถึงปี 2565 แถมเพิ่มวงเงิน คืนค่าน้ำ-ค่าไฟ จากเดิม100/230 เป็น 315 บาท เพิ่มวงเงินแลกเเก๊สหุงต้มจาก 45 บาท เป็น 55 บาทโพสต์ดังกล่าว
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟที่ไหน ผู้ถือบัตรฯ ที่ยังไม่เคยได้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน
ลดค่าน้ำ 12 เดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด
ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำที่ไหน ผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯเพื่อยืนยันตัวตน


โพสต์ดังกล่าวขอบคุณ สวัสดิการทันข่าว

No comments