หมอนิธิพัฒน์ เตือน เดือน สิงหาคม อย่าออกจากบ้าน

Share:


รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชา โ ร ค ระบบการหายใจและ วั ณ-โ-ร-ค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊คระบุว่า หลังจากเป็นที่เฝ้ารอมานานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าอื่นที่ทำงานกับผู้ ป่-ว-ย และผู้มีความ เ สี่ ย ง CV19 วั-ค ซี-น ของไฟเซอร์ได้ถูกเริ่มกระจายออกไปทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวาน สำหรับเตรียมการเริ่ม ฉี-ด ให้กับบุคคลในเป้าหมายในสัปดาห์หน้า แล้วขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่อๆ ไปให้เร็วที่สุด เมื่อวานบ่ายแก่ๆ แล้วทางรพ.ศิริราชก็ได้รับ วั ค ซีนล็อตแรกพร้อมกับในอีกหลายที่ ทีมงานบริหารวัคซีนได้วางแผนเตรียมการกันอย่างเข้มแข็งและไม่รอช้า แต่เนื่องจากเป็น วัค ซีน ที่มีความยุ่งยากในการเก็บรักษา
รวมถึงความซับซ้อนในการเตรียม วัค ซีน ให้พร้อม ฉี ด วันนี้จึงได้เริ่มมีการทดสอบระบบต่างๆ ตั้งแต่การจัดเตรียมไปจนถึงกระบวนการ ฉี ด ให้ได้เร็วที่สุด โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทีม โ ค วิ ด วิกฤตทั้งสามทีมจำนวน 12 คนสมัครใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มแรก
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของรุ่นบุกเบิก ขอชมว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่น ส่วนตัวแล้วเนื่องจากวัคซีนเข็มที่สามนี้มีปริมาณเพียง 0.3 ซีซี ซึ่งน้อยกว่า วัค ซีน ของ ซิ โ น แ ว็ ค คือ 0.5 ซีซีที่ ฉี ดไปแล้วสอง เ ข็ ม ทำให้ความรู้สึก ป ว ด ตึงบริเวณต้นแขนน้อยกว่าครั้งก่อนๆ


ส่วนผลข้างเคียงอื่นผ่านมากว่า 6 ชั่วโมงก็ยังไม่ปรากฏ เมื่อ ฉี ด เสร็จ หมาดๆ และย่างเท้าถึง ไอ ซี ยู โ ค วิ ด ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ คงจะด้วยแรง อิ จ ฉ า ของแพทย์และพยาบาลในทีมที่สมัครไปไม่ทันวันนี้ พวกเขาจึงรีบเสนอเตียง ไอ ซี ยู ให้แลกใช้ได้ในคืนนี้ หากเกิดอาการ แพ้ รุ-น แ ร ง ขึ้นแบบไม่คาดฝัน (แบบที่เหล่าคนเสนอก็คงอยากให้เกิดด้วย) ก็ได้แต่ส่ายหน้าขอยังไม่รับความหวังดีของพวกหน้ า เ-นื้-อ ใจ เสือ พอเลิกงานแล้วกลับไปเอาของที่ที่ทำงานประจำ พบแพทย์เพื่อนร่วมงานรายแรก
พอเห็นรูปถ่ายขณะโดนปั ก เ ข็ ม ที่ต้นแขนซ้าย ก็ค่อนขอดว่าคนโดน ฉี ด คงกลัวว่า ย า จะไม่ถูก ฉี ด เข้ากล้าม เ-นื้-อ แน่ๆ จึงพยายาม เ ก ร็ ง ก ล้ า ม เ-นื้-อ หั วไหล่ให้คน ฉี ด เห็นชัดพร้อมกดดันให้เขา ใจ สั่ น ไปด้วยในตัว ส่วนแพทย์เพื่อนร่วมงานอีกคนก็แสดงความหวังดีว่า

เมื่อ ฉี ด เสร็จแล้วควรตรวจคลื่นไฟฟ้า หั ว ใ จ ไว้ด้วย คงเพราะเห็นว่าอายุ (เหลือ) น้อยอาจมีผลแทรกซ้อนต่อ หั ว ใ จ เหมือนที่มีรายงานในกลุ่มวัยรุ่นจากการ ฉี ด ในต่างประเทศ แหมคนได้ ฉี ด ทีหลังช่างหวังดีต่อกันเสียเหลือเกิน หวังว่าการ ฉี ด วั ค ซี น ของไฟเซอร์ให้กลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศในสัปดาห์หน้าจนถึงสิ้นเดือนนี้ จะเป็นไปอย่างเพียงพอและโดยราบรื่น เพื่อเป็นเกราะเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานยืนท้าทายคลื่นลมที่โหมหนักได้ยาวนานต่อไป


ช่วงค่ำได้รับเชิญไปร่วมการสนทนาว่าด้วยเรื่องยาฟาวิพิราเวียร์มีพอไหม ส่วนตัวแล้วซึ่งรับทราบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสำรองและจัดหาย า มาไว้เพียงพอกับปริมาณผู้ ป่ ว ย ใหม่รายวันที่ยังเพิ่มขึ้นช้าๆ นี้ต่อไปได้อีกหลายเดือน แต่ถ้ามีการเพิ่มอย่างก้าวกระโดดแบบหยุดไม่อยู่ แพทย์และพยาบาลที่หลงเหลือทำงานกันอยู่ คง ล้ ม หายไปเสียก่อนที่จะได้เห็นว่ามีย าไม่พอใช้ในประเทศ อุปสรรคใหญ่ขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล คือยังมีผู้ป่วยตกค้างในชุมชนอีกจำนวนไม่รู้เท่าไร ที่ยังเข้าไม่ถึงการตรวจหา เ-ชื้-อ
และที่ตรวจพบเ-ชื้-อแล้วแต่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาด้วย ย-า ฟาวิพิราเวียร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ ซึ่งแนวทางการรักษาล่าสุดได้ปรับข้อบ่งชี้การได้รับ ย า ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม แต่ยังมีคอขวดที่การนำผลการตรวจเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา และเริ่มมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์พร้อมนำส่งยาให้กับผู้ป่วยในชุมชนให้ได้เร็วที่สุด

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและภาคประชาชนจะต้องเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่ระบบสาธารณสุขในภาพรวมจะซวนเซและทรุด ล้ ม ไปอย่างกู่ไม่กลับ เดือนสิงหาอย่าออกบ้าน

No comments