พบจนได้ สาเหตุ ผู้ประกันตน ม.40 ไม่ได้รับเงิน 5 พัน สักที

Share:


รีบตรวจสอบ ผู้ประกันตน ม.40 ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท พบจนได้อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือวันที่ 19 ส.ค. 64 จากกรณี ครม. มีมติเห็นชอบมาตราการบรรเทาผลกระทบ ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาได้ทางเว็บไซต์ ของ สำนักงานประกันสังคม ที่ www.sso.go.th/eform_news
ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาชี้แจงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุหลักคือ ชื่อหรือนามสกุล หรือชื่อและหรือนามสกุล ในระบบผู้ประกันตนมีตัวสะกดไม่ตรงกับบัตรประชาชน ซึ่งอาจเกิดจากผู้ประกันจนสะกดผิดตอนสมัคร หรืออาจเปลี่ยนชื่อภายหลัง สามารถแก้ไขได้ด้วยการเข้าระบบผู้ประกันตนที่ www.sso.go.th/wpr/main/login เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อ-นามสกุล ในระบบประกันสังคม ว่าสะกดถูกต้องหรือไม่ ตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่
หากพบว่าไม่ตรง ให้รีบดำเนินการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้อง โดยมี 2 ทางเลือกในการแก้ไขปัญหานี้คือ

1. โทรไปที่สำนักงานประกันสังคม ให้เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนให้ และเตรียมส่งหลักฐานต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น บัตรประชาชน และสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานเปลี่ยนชื่อ-สกุลไป

2. ไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อเปลี่ยนข้อมูลในระบบให้ โดยนำหลักแสดงชื่อที่ถูกต้องไปด้วย ได้แก่ บัตรประชาชน และสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้นำหลักฐานเปลี่ยชื่อ-สกุลไปด้วย

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่แนะนำเสร็จเรียบร้อย สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเยียวยาอีกครั้งในอีก 3-10 วัน โดยต้องคอยตรวจสอบสถานะเป็นระยะๆไป
No comments