ลาวได้รับวัคซีนมาแล้วทั้งหมด 3,419,060 โดส

Share:


สื่อโซเชียล สปป.ลาวเผย ปัจจุบัน (7 สิงหาคม) ลาวได้รับวัคซีนมาแล้วทั้งหมด 3,419,060 โดส แบ่งเป็น - ซิโนฟาร์ม 1,950,000 โดส (ฉีด 2 เข็ม)

- แอสตร้าเซนเนก้า 1,262,820 โดส (ฉีด 2 เข็ม) - จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1,080,000 โดส (ฉีดเข็มเดียว)

- ไฟเซอร์ 100,620 โดส (ฉีด 2 เข็ม)

- สปุตนิก วี 5,000 โดส (ฉีด 2 เข็ม)

ทั้งนี้จากข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พบว่า สปป.ลาวได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1 ให้ประชาชนไปแล้ว 1.062 ล้านคน คิดเป็น 14.8% ของประชากร และเข็มที่ 2 ฉีดไปแล้ว 8.32 แสนคน คิดเป็น 11.6% ของประชากร
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน

No comments