คนใจบุญในต่างประเทศ บริจาค 20 ล้าน

Share:วันที่ 22 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า มีผู้ใจบุญเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ บริจาคเงิน 20 ล้านบาท เพื่อซื้อ วั ค ซี น มา ฉี ดให้กับชาวปากช่องที่ยังไม่ได้ ฉี ด วั ค ซี น เพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน โดยความตั้งใจของผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนาม และเดิมมีพื้นเพอยู่ที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จากนั้น ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงกับ นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายก อบต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้กล่าวว่า เป็นเรื่องจริงที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินเพื่อซื้อ วั ค ซี น มาฉี ดให้ชาวปากช่องซึ่งผู้บริจาคไม่ขอเปิดเผยชื่อ เป็นคนบ้านขนงพระ อ.ปากช่อง เป็นนักธุรกิจไปมีสามีเป็นชาวฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันมีพี่ชาย ญาติ พี่น้องยังอาศัยอยู่ที่นี่ เห็นว่าในพื้นที่ ต.ขนงพระ และในพื้นที่ปากช่อง ยังระบาดหนัก มียอดผู้ติดเ ชื้ อจำนวนมากในแต่ละวัน จึงขอแบ่งปัน โดยขอบริจาคเงิน 20 ล้านบาท พร้อมมอบผ่านโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (ปากช่องนานา) ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อให้กับประชาชนฟรี
นายเกียรตินิยม กล่าวต่อว่า ได้มีคณะกรรมการ โดยมี พระญาณดิลก (เจ้าคุณแดง เจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน เขาใหญ่) นพ.ดิศดนัย ผอ.รพ.มกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) เขาใหญ่ และตนเอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นคณะกรรมการและร่วมประชุม ในการจัด ซื้ อ วั ค ซี น โดยผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกอบไปด้วย วัคซีนชิโนฟาร์ม จำนวน 10,000 โดส เป็นเงิน 8,000,000 บาท และวัคซีน mRNA จำนวน 4,000 โดส เป็นเงิน 6,800,000 บาท วั คซี นทั้ง 2 ชนิด รวมเป็นเงินประมาณ 14,800,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือ จะเตรียมไว้ซื้อวั ค ซีน mRNA เพิ่มเป็นเ ข็ มกระตุ้น ในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า โดยวัคซีนจำนวนดังกล่าว จะฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ขนงพระ เป็นอันดับแรก ซึ่งมีทั้ง พระภิกษุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ผู้ พิ ก า ร ซึ่งผู้ใจบุญ เป็นห่วงชาวปากช่อง หลังเห็นข่าวว่าชาวปากช่อง ติดกันเป็นจำนวนมาก
นายเกียรตินิยม กล่าวอีกว่า อบต.ขนงพระเอง ได้จัดงบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อซื้อให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ขนงพระ ซึ่งมีทั้งชาวบ้าน แรงงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่มาประกอบธุรกิจในพื้นที่นี้ โดยการลงทะเบียนผ่าน อบต.ขนงพระ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว
พร้อมเร่งสำรวจผู้ที่ยังไม่ได้รับการ ฉี ด วัค ซี น เลย หาก ต.ขนงพระ ปูพรมฉี ด วัคซี นจนครบ 100% แล้ว จะกระจายวั ค ซี นไปสู่พื้นที่ตำบลข้างเคียงจนกว่าวั ค ซี นจะหมด โดยชาวบ้านต่างดีใจที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินซื้อ วั ค ซี น มาให้ชาวบ้านได้ฉี ดถ้ารอของทางสาธารณสุขคงอีกนาน

No comments