วิกฤตหนักแล้ว ยอดผู้ติดCV วันนี้

Share:


ต้องบอกว่าทำเอาประชาชนในประเทศไทยต้องผวาอย่างหนัก เมื่อเข้าขั้น วิ ก ฤ ต หนัก ยอด โ ค วิ ด -1 9 ยังคงทำลายสถิติต่อเนื่อง เพราะผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่มในวันนี้ 11,784 เ สี ย 81 คน
เรียกได้ว่าจากที่มีการ ร ะ บ า ด รอบใหม่ของ โ ค วิ ด 1 9 ร ะ ล อ ก ที่ 3 เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา จนลุกลามมาจนถึงเดือนกรกฎาคม

ก็ไม่มีท่าทีว่าจะควบคุมได้ จนล่าสุด ศูนย์ข้อมูล C O V I D - 1 9 ประเทศไทย ได้โพสต์ข่าวที่น่าตกใจเมื่อ ยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 1 9 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564


รวม 11,784 ราย จำแนกเป็น

ติ ด เ ชื้ อ ใหม่ 11,684 ราย
ติ ด เ ชื้ อ ภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 100 ราย

ผู้ ป่ ว ย สะสม 386,307 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หาย ป่ ว ย กลับบ้าน 5,741 ราย

หาย ป่ ว ย สะสม 262,225 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)


จำนวนการได้รับ วั ค ซี น สะสม (28 ก.พ. - 17 ก.ค. 2564)

รวม 14,223,762 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอด ฉี ด วั ค ซี น วันที่ 17 กรกฎาคม 2564ยอดฉีดทั่วประเทศ 93,273 โดส

เข็มที่ 1 : 82,854 ราย

เข็มที่ 2 : 10,419 ราย

จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 1 สะสม : 10,780,432 ราย

(จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น ทั้งหมด)จำนวนผู้ได้รับ วั ค ซี น เข็มที่ 2 สะสม : 3,443,330 ราย

(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)

No comments