โรงงานแปรรูปไก่ พบ พนักงานติด CV - 19 สามพันราย

Share:


ยืนยันแล้วเรียบร้อย แรงงานในโรงงานแปรรูปไก่ ติด CV - 19 กว่า 3 พันราย แม้ ฉี ด วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม ไปแล้วเกือบทุกคน เร่งทำโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมจากกรณี แรงงานต่างชาติ ของบริษัท แปรรูปไก่แห่งหนึ่ง ใน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ถูกพบว่า ติ ด เ ชื้ อ CV - 19 แม้แรงงานร้อยละ 90 ของโรงงานจะได้รับการ ฉี ด วั ค ซี น ซิโนฟาร์มแล้วก็ตาม จึงดำเนินการตรวจเชิงรุกด้วยการตรวจด้วย Antigen test kit พบ มีผู้ติดเ ชื้ อ ทั้งหมด 3,177 ราย เป็นคนไทย 372 ราย และ ต่ า ง ด้ า ว 2,805 รายพื้นที่โรงงานแปรรูปไก่ กำลังถูกสร้างให้เป็นโรงพยาบาลสนามเพิ่ม เพื่อรองรับผู้ป่วย โดยผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จะถูกนำตัวส่งไปรักษายังโรงพยาบาลบึงสามพัน เบื้องต้นได้จัดทำเตียงสนามไว้แล้ว 3,000 เตียง พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการแพร่เชื้อสู่ชุมชมและผู้เสียชีวิต


No comments