ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศด่วน รีบด่วนเลย ก่อนหมด

Share:หลังจากที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564ล่าสุด ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า

จะเปิดสิทธิ์จองวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน เฉพาะกลุ่มที่ลงทะเบียนรอบแรก (18 กรกฎาคม 2564) ได้สำเร็จ
แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน จำนวน 48,756 ราย แต่ย้ำว่า


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้เข้าจองวัคซีนได้ในวันอังคารที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.10 น. - เวลา 18.00 น. ผ่าน 2 ช่องทาง
2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android
จากนั้น เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

ศ.นพ.นิธิ ย้ำว่า หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการวัคซีน และโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
และหากยังมีความประสงค์ในการจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ในครั้งต่อไป


หมายเหตุ : อัตราค่าวั ค ซี นซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
- ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวั ค ซีนเท่านั้น ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

ศ.นพ.นิธิ ย้ำว่า เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เท่านั้น ขอทำงานเก่าให้เสร็จก่อนเริ่มใหม่ตามสัญญานะครับ

No comments