ศบค.จ่อออกมาตรการ ยกระดับเข้ม

Share:


วันที่ 17 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการแถลงของ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค ที่กระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมียกระดับเพิ่มมาตรการเพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19ทั้งงดการเดินทางข้ามจังหวัด ปิดสถานที่เสี่ย ง รวมไปถึงการทำงานที่บ้านแล้วนั้น หลังจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค.

จะมีการกลับไปบังคับใช้มาตรการสูงสุดทั่วประเทศเช่นเดียวกับช่วงเดือน เม.ย. 2563 โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า สำหรับมาตรการที่บังคับใช้ช่วงเดือน เม.ย. ปีที่ผ่านมา อาทิ ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ย งตามที่แต่ละจังหวัดได้มีคำสั่ง การปิดสถานที่เสี่ย งต่อการติดต่อโร ค


เช่น สนามมวย สนามกีฬา สถานประกอบการ อาบอบนวด และนวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานบันเทิง ฯลฯ
การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ห้ามกักตุนสินค้า ทั้งยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าจำเป็นต่ออุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน

การห้ามชุมนุม หรือห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ห้ามเสนอข่าวเท็จ และห้ามออกนอกเคหสถานเว้นแต่มีความจำเป็น เป็นต้น
ส่วนมาตรการทางสายการบินและการเดินทางเข้า-ออกนอกประเทศนั้น จะมีการพิจารณารายละเอียดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (18 ก.ค.)

อย่างไรก็ตาม ศบค. เตรียมพิจารณายกระดับมาตรการสูงสุดทั่วประเทศ เทียบเท่าช่วงเดือน เม.ย. ปี 63 คาดเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค.นี้

No comments