สธ.เพิ่มมาตรการล็อกดาวน์

Share:


วันที่ 17 ก.ค. 64 มีรายงานล่าสุดว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุ มโร ค แถลงล่าสุด สถานการณ์และมาตรการป้องกัน CV-19 ประจำวัน ยกระดับล็อกดาวน์ เพิ่มคำสั่งงดออกจากบ้าน อยู่ในบ้านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและให้รับประทานอาหารแยกกัน

อีกทั้งให้หมั่นทำความสะอาดข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน

โดยนพ.โอภาส เผยว่า ให้ประชาชนงดออกจากบ้าน ทำงานที่บ้าน work from home งดความเสี่ย งจากการติดเชื้ อนอกบ้าน ไม่แพร่เชื้ อให้คนอื่นต่อ เวลาอยู่บ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เมื่อพูดคุยกับสมาชิกในบ้าน รับประทานอาหารแยกกัน ทำความสะอาดอุปกรณ์หรือที่จับร่วมกันบ่อยๆ เช่นตู้เย็น ลูกบิดประตู ราวบันได โต๊ะอาหาร

การเดินทางจะต้องไม่แวะตามจุดต่างๆ การอยู่ในสถานประกอบการจะต้องมีการกำกับอย่างต่อเนื่อง
เราต้องช่วยกันปกป้องผู้สูงอายุ ผู้ป่ว ยเรื้ อรั งในบ้าน หากพบการติดเชื้ อจะได้ป้องกันการติดเชื้ อที่รุนแรงได้ จำเป็นต้องพาผู้สูงอายุ ผู้ป่ว ยเรื้ อรั งไปร่วมการฉี ดวั คซี นอีกทั้งขอความร่วมมืองดเดินทางข้ามจังหวัด และเพิ่มการดูแลรักษาคนที่ยังไม่มีอาการหรืออาการน้อยรักษาดูแลที่บ้านหรือกักตัวรักษาในชุมชน

เน้นย้ำว่าสถานการณ์ขณะนี้หากยังไม่ทำมาตรการอะไรที่เพิ่มเติมกว่านี้จะทำให้มีผู้ติดเชื้ อและเสี ยจำนวนมากไปอีกอย่างน้อย 3-4 เดือน


ทำให้ต้องยกระดับมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโร คเพื่อจำกัดการเดินทางในการงดแพร่กระจายของ CV-19ก่อนจะกล่าวในตอนท้ายว่า ทุกคนต้องเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลและเร่งรัดการฉี ดวั คซี นเพื่อลดการป่ว ยหนักและการเสี ยในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่ว ยเรื้ อรั ง

ความร่วมมือประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้การแพร่ระบา ดที่มีระดับสูงมากกลับมาดีขึ้นในเร็ววัน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ดูแลสุขภาพ และทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19 กันด้วยนะคะ

No comments