ด่วน ชงล็อกดาวน์ ปิดทุกกิจการทั่วประเทศ

Share:


จากกรณีตัวเลขผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-1 9 พุ่งทะลุหลักหมื่นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ทำให้ทางศปก.ศบค. ได้เรียกประชุมด่วนเพื่อพิจารณาล็อกดาวน์ และเพิ่มเติมมาตรการควบคุ ม โ ค วิ ด-1 9
โดยที่ประชุมมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งได้เสนอลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้น และปิดกิจกรรม กิจการทุกอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑล แต่ให้ยกเว้น การขนส่งสินค้า อาหาร ย า วัคซีน สื่อสาร และสาธารณูปโภคนอกจากนี้ยังมีรายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน


ซึ่งในที่ประชุมได้ถกถึงเรื่องประเด็นการปิดประเทศในหลายระดับ เช่น ปิดกิจการเสี่ยงทั้งประเทศ หรือปิดแค่ 3 ใน 4 หรือครึ่งประเทศ

ส่วนอีกระดับคือให้ล็อกและซีล 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ยกตัวอย่างอาจต้องเปิดเฉพาะกิจการที่จำเป็นแบบวันเว้นวัน หรือระบุวันเปิดที่ชัดเจน จันทร์-พุธ-ศุกร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายคุมโรค กดยอดผู้ติด เ ชื้ อ ให้เหลือ 1,000-2,000 คน/วัน
รวมทั้งคุมการเดินทางออกนอกบ้านเด็ดขาด หรือออกให้น้อยที่สุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือรายละเอียดกับที่ปรึกษากลุ่มแพทย์ แล้วจะจัดทำมาตรการประกาศอย่างเป็นทางการ ส่วนมาตรการเยียวยาจะนำเสนออีกครั้ง
ที่ประชุมศบค.นัดพิเศษ ยังมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โ ค วิ ด -1 9 ขยายเป็นวงกว้างครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว นอกจากนี้บางจังหวัดพบตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำมาตรการยกระดับขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือจังหวัดที่พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ จำนวนมาก
ส่วนกรณีสถานประกอบการทำระบบ Seal Route คือ ให้พนักงานพักในสถานประกอบการ แต่จะต้องขออนุญาตและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และรัฐควรจัดการให้ชัดเจน ทั้งมาตรการตรวจหา เ ชื้ อ รักษา และสนับสนุนการดำรงชีพ

No comments