หนุ่มนักศึกษา บุกโรงพักบอก ผมมาแจ้งจับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Share:


เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 22 ก.ค. 2564 ที่สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวชิรวิชญ์ อายุ 18 ปี ชาวจ.สงขลา นักศึกษาปี 1 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าแจ้งความกับร.ต.อ.สุชาติ แก้วรัตน์ รองสว.(สอบสวน)

เพื่อดำเนินคดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนำหลักฐานเป็นเสาเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลcv-19
นายวชิรวิชญ์ กล่าวว่า วันนี้ตนมาแจ้งความดำเนินคดีกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ทำให้ตนได้รับความเสียหายหรือโดยทุจริตเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองในเรื่องรวบอำนาจไว้เองคนเดียว เพื่อความได้เปรียบทางการเมือง


และเพื่อประโยชน์ให้ผู้อื่นในการทำธุรกิจค้าขายหน้ากากอนามัยหรือให้บริการในการฉี ดวั ค ซี นหรือตรวจรักษาในราคาแพง เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 47 และเข้าลักษณะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 172
นายวชิรวิชญ์ กล่าวต่อว่า การแจ้งความดำเนินคดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และผู้รับผิดชอบบริหารจัดการปัญหาการแพร่ของ cv-19 ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย และทุจริตต่อหน้าที่ เป็นผลมาจากสถานการณ์ cv-19 ตั้งแต่ต้นปี 63 ได้ทวีความรุ นแ ร งขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่ว ยเพิ่มกว่า 9,000 คน ต่อวัน
ในจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น มีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการป้องกันดูแลรักษาและถูกปล่อยปละละเลยทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่การป้องกันการติด การรักษา การรอคอยจนมีอาการส าหั ส และเสี ยคาบ้านพักเป็นจำนวนมาก และเป็นต้นเหตุการแพร่ด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการไม่ทำหน้าที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชน


นายวชิรวัชญ์ กล่าวต่อว่า การปล่อยปละละเลยของ พล.อ.ประยุทธ์ ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย 1)ต้องซื้อหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง 2)ไม่จัดรถไปรับผู้ป่วย บางคนต้องจ้างรถไปเอง บางคนต้องรอ บางคนมีอาการป่ว ยหนักและไปเสียที่โรงพยาบาล3)ไม่จัดแพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาขณะรอรถไปรับที่บ้านหลายวัน 4)ไปขอตรวจเชื้อหรือขอเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่รับตรวจหรือรักษาเมื่อรัฐไม่มีวัคซีนเพียงพอ ทำให้ต้องไปใช้บริการจากโรงพยาบาลเอกชนและต้องจ่ายค่ารักษาในราคาแพงผมเป็นผู้ได้รับความเสียหายตามที่ต้องซื้อหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง จึงเข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับ พลเอกประยุทธ์ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นายวชิรวัชญ์ กล่าว เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ และจะนัดสองปากคำ นายวชิรวิชญ์ อีกครั้ง

No comments