ลุงณรงค์ได้เงิน เราชนะ 7,000 ปลูกผักขาย สร้างรายได้กว่า 70,000

Share:ชาวบ้านในพื้นที่ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่ใช้เงินจากโครงการ เราชนะ จำนวน 7,000 บาทของรัฐบาลมาลงทุนปลูกผักเลี้ยงครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่cv -19
ซึ่งได้นำเงินมาลงทุนทำแปลงผัก ซื้อปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์การปลูกผักต่าง ๆ จนสามารถมีเงินที่ได้จากการขายแตงกวาชุดแรกประมาณ 70,000 บาท พอได้ช่วงหวะเวลาก็นำเมล็ดถั่วฝักยาวมาปลูกแซมระหว่างร่องอีก
ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วฝักยาวส่งขายตลาดศรีเมือง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่cv - 19 ที่ยังไม่คลี่คลาย


เจ้าของที่ดินที่นำเงินจากโครงการ "เราชนะ" มาลงทุนปลูกผักเลี้ยงครอบครัวรายนี้คือ ลุงณรงค์ ดวงแก้ว อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ 15 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ลุงณรงค์ บอกว่า ตนมีที่ดินรวม 7 ไร่ ช่วงแรกปลูกแตงกวาก่อนประมาณ 2 งาน ต่อมาเห็นผลผลิตดีจึงขยายปลูกเป็น 1 ไร่ ตอนนั้นไม่มีเงินทุน แต่ได้เงินจากโครงการเราชนะมา 7,000 บาท
ตัวเองมีวัสดุจำพวกไม้ค้างอยู่แล้ว จึงได้นำเงินมาซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ตะคัด เชือกแดง มาทำเป็นราวปลูกแตงกวา ในระยะ 15 - 20 วันก็เก็บแตงกวาขายได้กิโลกรัมละกว่า 10 - 14 บาท ได้เงินที่ขายประมาณ 70,000 บาทขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นลงของราคาตลาดด้วย หลังจากเก็บแตงกวาขายหมดแล้ว ถั่วฝักยาวที่ปลูกแซมไว้ในร่องเดียวกันก็ออกฝักสามารถเก็บขายรับช่วงต่อไปอีก สามารถเก็บเงินมาลงทุกปลูกในครั้งต่อไปได้ เป็นเงินโครงการเราชนะที่ได้ต่อยอดนำมาลงทุนปลูกผัก พอเลี้ยงตัวเองได้


ช่วงนี้ถั่วฝักยาวที่กำลังออกฝักสามารถเก็บใส่ถุงเอาขายที่ตลาดศรีเมือง วันหนึ่งได้ประมาณกว่า 20 กิโลกรัม ตอนนี้ขายอยู่กิโลกรัมละ 40 บาทได้เงินวันละประมาณ 800 บาท
ถ้าหากนายกรัฐมนตรี (ลุงตู่) ช่วยเหลือต่อ โครงการเราชนะ อีกก็จะดีมาก เพราะอยากให้มีการต่อยอดโครงการฯเหมือนเดิม เพื่อจะได้เงินมาลงทุนเพิ่มขึ้น ถึงจะไม่มากแต่เราก็ยังได้มีเงินไว้ซื้อค่าปุ๋ย ค่ายา เมล็ดพันธุ์ และได้ไถขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก

No comments