คลัสเตอร์แคมป์คนงานสหฟาร์ม ติดโควิด 3,177 ราย แม้ฉีดซิโนฟาร์มไปแล้ว

Share:


วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบการติด cv ในแรงงานต่า งด้า วชาวเมียนมา ซึ่งอยู่ในแคมป์คนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม)ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้สั่งปิดโรงงาน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับทางบริษัท เร่งช่วยกันตรวจสอบเชิงรุก เพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งพนักงานบริษัท คนงานไทย และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ซึ่งมีทั้งหมดจำนวนกว่า 6,500 ราย โดยได้เริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมากระทั่งเมื่อเวลา 20.00 น. (24 ก.ค.2564) ได้มีการสรุปยอดการสุ่มตรวจ Antigen test kit โดยมีแรงงานมาลงทะเบียนทั้งหมด 6,587 ราย เป็นแรงงานไทย 2,503 ราย แรงงานต่างด้าว 4,084 ราย ปรากฏว่า ผลเป็น Negative หรือผลลบ (ไม่ติดเชื้อ) จำนวนทั้งสิ้น 3,410 ราย โดยเป็นคนงานไทย 2,131 ราย แรงงานต่างด้าว 1,279 ราย และผลเป็น Positive หรือผลบวก (ติดเชื้อ) ทั้งสิ้น 3,177 ราย โดยเป็นคนงานไทย 372 ราย และแรงงานต่างด้าว 2,2805 ราย
ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคอำเภอบึงสามพัน ได้ออกดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ในพื้นที่ชุมชนรอบบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 3 หมู่บ้าน ผลสรุปการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จำนวน 115 ราย พบผู้ติดเชื้อ (ผลบวก) จำนวน 19 ราย และจะเร่งดำเนินการสุ่มตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม ให้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่วงรอบโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่ระบาดให้ลดลง

พร้อมทั้งอำเภอบึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจเป็นลบในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย
นอกจากนั้น หน่วยงานความมั่นคง และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) จำนวน 7 จุด ให้เข้มงวดการปฏิบัติ
และจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด ไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่โดยรอบ บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป


No comments