อ่วม คลัสเตอร์สหฟาร์ม ทะลุ 3 พัน ลาม 2 หมู่บ้าน

Share:


เมื่อวันที่ 26 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ซึ่งอยู่ในแคมป์คนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกแบบครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นสถานประกอบการ ที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุด ใน จ.เพชรบูรณ์ต่อมาทางจังหวัดได้มีคำสั่งปิดโรงงานดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขในพื้นที่ร่วมกับทางบริษัท เร่งตรวจเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งพนักงานบริษัท คนงานไทย และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา โดยเริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 22-25 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมเป็นเวลา 4 วัน จากแรงงานที่มาลงทะเบียน จำนวน 7,164 คน
โดยพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด จำนวน 3,481 ราย เป็นคนงานไทย 391 ราย และแรงงานต่างด้าว 3,090 ราย ขณะเดียวกันยังมีการตรวจเชิงรุกใน 2 หมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้แคมป์แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา คือ หมู่ที่ 2 บ้านเขาเกตุ และหมู่ที่ 4 บ้านลำตระคร้อเหนือ
โดยพบผู้ติดเชื้อจำนวนถึง 80 ราย โดยมีการแยกกักตัวและทำการรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และที่บ้านพักของผู้ติดเชื้อส่วนพนักงานบริษัทและคนงานไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามอำเภอต่างๆใน จ.เพชรบูรณ์ และต่างจังหวัด พบว่ามีจำนวนถึง 372 คน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯได้ทำการส่งรายชื่อผู้ติดเชื้อไปยังหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพื้นที่ภูมิลำเนาที่พนักงานบริษัทและคนงานไทยติดเชื้ออยู่ เพื่อให้ทำการกักตัว 14 วัน และเฝ้าระวังสังเกตอาการคนในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดที่เสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อดังกล่าว
ขณะที่ อ.บึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ในพื้นที่รอบโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 ก.ค.นี้ เพื่อป้องกันอาการรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบบริษัทด้วย
นอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จํากัด (สหฟาร์ม) จำนวน 7 จุด ให้เข้มงวดการปฏิบัติ
และจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวด ไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง
No comments