สุดห่วงแม่เฒ่าวัย 106 ปี ติดโควิด

Share:


วันที่ 7 ก.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 31 ราย ทำให้ จ.กาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเมษายน จำนวน 749 ราย หายป่วย 437 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 304 ราย เสียชีวิตสะสม 8 ราย
โดยผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 31 ราย มีดังนี้

รายที่ 719 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ที่อยู่หมู่ 11 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากสถานที่เสี่ยง

รายที่ 720 เป็นชาย อายุ 42 ปี ที่อยู่หมู่ 11 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากสถานที่เสี่ยง

รายที่ 721 เป็นชาย อายุ 68 ปี ชาว อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง


รายที่ 722 เป็นชาย อายุ 61 ปี อยู่เขตบางบอน แขวงบางบอน กทม. ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากสถานที่เสี่ยง

รายที่ 723 เป็นหญิง อายุ 49 ปี ที่อยู่หมู่ 8 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากสถานที่เสี่ยง

รายที่ 724 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ที่อยู่หมู่ 4 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 639
รายที่ 725 เป็นชาย อายุ 66 ปี ที่อยู่หมู่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ กทม.

รายที่ 726 เป็นหญิง อายุ 63 ปี ที่อยู่หมู่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ กทม.

รายที่ 727 เป็นหญิง อายุ 29 ปี ชาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 686

รายที่ 728 เป็นหญิง อายุ 46 ปี ชาว อ.เมืองกาญจนบุรี ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยในจังหวัด

รายที่ 729 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ชาว ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว จ.ปทุมธานี

รายที่ 730 เป็นชาย อายุ 13 ปี ชาว อ.สังขละบุรี ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 555

รายที่ 731 เป็นหญิง อายุ 16 ปี ชาว อ.สังขละบุรี ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 555
รายที่ 732 เป็นหญิง อายุ 65 ปี ที่อยู่หมู่ 6 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว จ.นครปฐม

รายที่ 733 เป็นชาย อายุ 20 ปี ที่อยู่หน้าวัดเขาดิน ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากสถานที่เสี่ยง

รายที่ 734 เป็นหญิง อายุ 22 ปี ที่อยู่หมู่ 4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง ตรวจพบเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

รายที่ 735 เป็นหญิง อายุ 14 ปี ที่อยู่หมู่ 5 ต.พนมทวน อ.พนมทวน ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 482

รายที่ 736 เป็นหญิง อายุ 106 ปี ที่อยู่หมู่ 5 ต.พนมทวน อ.พนมทวน ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 482

รายที่ 737 เป็นชาย อายุ 86 ปี ชาว ต.สีกัน อ.ดอนเมือง กทม. ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยงใน กทม.

รายที่ 738 เป็นหญิง อายุ 44 ปี ชาว กทม. ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยนอกจังหวัด
รายที่ 739 เป็นหญิง อายุ 65 ปี ชาวดินแดง กทม.ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 5 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยนอกจังหวัด

รายที่ 740 เป็นหญิง อายุ 25 ปี ชาว อ.ท่าม่วง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยนอกจังหวัด

รายที่ 741 เป็นชาย อายุ 61 ปี ชาว ต.ลาดหญ้า อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 6 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยในจังหวัด

รายที่ 742 เป็นชาย อายุ 45 ปี ที่อยู่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยงใน กทม.

รายที่ 743 เป็นหญิง อายุ 67 ปี ชาว ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 684

รายที่ 744 เป็นชาย อายุ 47 ปี ชาว ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 684
รายที่ 745 เป็นหญิง อายุ 34 ปี ชาว ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว กทม.

รายที่ 746 เป็นชาย อายุ 17 ปี ชาว ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 684

รายที่ 747 เป็นหญิง อายุ 19 ปี ชาว ต.ปากแพรก อ.เมือง ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 684

รายที่ 748 เป็นหญิง อายุ 72 ปี ชาว ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวน

รายที่ 749 เป็นหญิง อายุ 74 ปี ชาว ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 7 ก.ค. แหล่งติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยชาว จ.นครปฐม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของอำเภอศรีสวัสดิ์ ในรอบ 93 วัน คือผู้ป่วยรายที่ 729 เป็นหญิง อายุ 30 ปี ชาว ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ อาชีพค้าขาย โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลเพื่อจะได้ป้องกันตัวเอง ดังนี้
วันที่ 2 ก.ค. เวลา 18.30 น.เดินทางเข้ามาใน ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีผู้ร่วมเดินทางอีก 2 คน คือสามีและหลาน มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหาดแดง หมู่ 1 ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ โดยอาศัยอยู่ในบ้านพักด้วยกัน 3 คน แต่ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน จำนวน 5 คน ประกอบด้วยสามี หลานอีกอีก 2 คน และพี่สาว
วันที่ 3-4 ก.ค. ตลอดทั้งวันอยู่ที่บ้านหาดแตงกับสามีและหลานรวม 3 คน

วันที่ 5 ก.ค. พักอยู่ที่บ้านหาดแตงกับสามีและหลาน รวม 3 คน เวลา 10.00 น.ทั้ง 3 คนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ SARS-COV-2PCR ที่โรงพยาบาลท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี พร้อมกัน
วันที่ 6 ก.ค. ตลอดทั้งวันอยู่ที่บ้านหาดแตง ต.แม่กระบุง กับสามีและหลาน รวม 3 คน เวลา 15.00 น.โรงพยาบาลแจ้งผลเป็นบวก ส่วนสามีและหลานผลเป็นลบ เวลา 15.30 น.โรงพยาบาลท่ากระดานนำทีมโดยพยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเดินทางมารับผู้ป่วยมารักษาที่ห้อง Modified AIIR ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่ากระดาน

No comments