อบต. แจงแล้ว หลังเยียวยาพายุพัดบ้านพัง 100 บาท

Share:


จากกรณีนางประเพียน อายุ 68 ปี ชาวบ้านแป้น หมู่ 5 ตำบลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นำเงินจำนวน 100 บาท ที่ได้รับจากการเยียวยาจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง คืนให้กับ อบต.บ้านแป้น เนื่องจากละอายใจที่จะรับเงินช่วยเหลือและต้องการให้นำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนกว่า จนสังคมสงสัยว่าทำไมได้เงินช่วยเหลือเพียงแค่ 100 บาทเท่านั้น ทั้งที่นางประเพียน บอกว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่ได้รับการเยียวยา
นเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยัง อบต.บ้านแป้น เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมไม่ใช่เดือนมิถุนายน มีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่เบื้องต้นผู้นำท้องที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อรายงานขอรับการช่วยเหลือเยียวยามายัง อบต.บ้านแป้น ซึ่งก็มีหลายหลัง บางหลังเสียหายเยอะ บางหลังเสียหายน้อย จึงรวบรวมเข้ามา ก่อนที่จะมีคณะกรรมการของ อบต.ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งกรณีของ นางประเพียน เมื่อรายงานเข้ามาก็พบว่า จากภาพถ่ายคือหลังคาบ้านเสียหายเล็กน้อย ไม่ได้เสียหายมากไปกว่านี้ จึงช่วยเหลือเยียวยาตามที่จ่ายจริงเป็นค่าวัสดุซ่อมแซม คิดราคาประเมินสังกะสีและตะปู รวม 135 บาท
จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันขอเป็นตัวเลขกลมๆ จึงเป็นที่มาของเงิน 100 บาท และการที่นางประเพียนซ่อมแซมเองและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านั้น เช่นค่าแรง ค่าอาหาร เป็นกรณีนอกเหนือจากระเบียบให้การช่วยเหลือนายตรีทศ เพ็งสว่าง นายก อบต.บ้านแป้น กล่าวว่า เราได้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติทุกอย่าง ซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ปลีกย่อยออกไปตามสถานการณ์จากกรณีนี้ตนเองนั้นได้พูดคุยกับนางประเพียน จนเข้าใจกันดีแล้ว จึงลงบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษร นำเงิน 100 บาท คืนเข้าคลัง แต่บุคคลที่มาด้วยกันกับคุณป้าไม่รับฟังการชี้แจงจนนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์จนสังคมสงสัย ดังนั้นเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้เลือกที่ชังมักที่ชอบว่า ใครจะได้มากได้น้อย เราปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการไม่ขอรับเงินช่วยเหลือนั้นไม่ได้มีแค่นางประเพียน รายเดียว ที่ผ่านมาเคยมีพี่น้องประชาชนประสบภัยเหมือนกัน รายละ 400-500 บาท ก็ไม่ขอรับ เพราะช่วยเหลือตนเองได้ก็นำเงินคืนหลวงไป บางคนเสียหายไม่มากก็ร้องขอ อบต.ไปช่วยเหลือ ก็พร้อมสนับสนุนส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมเพื่อลดค่าใช้จ่ายนายตรีทศ เพ็งสว่าง นายก อบต.บ้านแป้น กล่าวอีกว่า อยากวิงวอนให้สังคมเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ เนื่องจากมีระเบียบหลักเกณฑ์ทางราชการอยู่ ว่าเราจะช่วยยังไง จะให้ช่วยได้เท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าจะช่วยทั้งหมด ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือและตรวจสอบได้ด้วย

No comments