ไปรษณีย์ไทย สั่งปิดด่วน เจ้าหน้าที่ติดCV

Share:


18 มิ.ย.64 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ออกชี้เเจง กรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางซื่อ ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ดระหว่างวันที่ 14-18 มิ.ย. 64 รวม 18 คน คือ วันที่ 14 มิ.ย. 64 โรงบาลยืนยันติดเชื้อ 3 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดได้กักตัวและเฝ้าระวังอาการ ต่อมาได้รับแจ้งผู้ที่ถูกกักตัว ติ ด เ ชื้ อ ดังนี้ วันที่ 15 มิ.ย. 64 มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ 2 คน วันที่ 16 มิ.ย. 64 มีผู้ติดเชื้อ 5 คน วันที่ 17 มิ.ย. 64 มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ 2 คน วันที่ 18 มิ.ย. 64 มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ 6 คนโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจหา เ ชื้ อ แล้ว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 14-15 มิ.ย. ที่ผ่านมา ไปรษณีย์บางซื่อได้พ่น ย า ทุกจุดอย่างละเอียดรวมถึงพัสดุทุกชิ้นเพื่อความปลอดภัย โดยจะปิดให้บริการรับส่งสิ่งของในวันนี้ 18มิ.ย.64 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 64 สั่งปิด3วัน เพื่อทำความสะอาด ฉี ด พ่น น้ำ ย า อีกครั้ง โดยระหว่างนี้ผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของได้ที่ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ และไปรษณีย์พระจอมเกล้า โดยจะเปิดให้บริการปกติอีกครั้งในวันที่ 22 มิ.ย. 64

กำชับเจ้าหน้าที่ต้องคัดกรองก่อนปฏิบัติหน้าที่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ งดการพูดคุยระหว่างให้บริการ พ่นพัสดุทุกชิ้น สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งบันทึกชื่อนามสกุลแทนการลงนามได้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสส่วนการฉีด วั ค ซี น ทางไปรษณีย์ไทยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรร วั ค ซี น ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนและได้ทยอยฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทุกคน

No comments