ด่วน โรงเรียนแจ้งประกาศปิดการสอน

Share:


21มิ.ย64 ทางด้านโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ออกมาประกาศปิดโรงเรียน 4 วัน เนื่องจากพบครูภายในโรงเรียน ติ ด โ ค วิ ด 1 รายโดยให้ปิดตั้งแต่วันที่ 22-25 มิ.ย. 2564

ซึ่งทางโรงเรียนจะทำความสะอาด รอบบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และให้ครูบุคลากรทำงานภายในที่พัก และลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ตามระบบที่กำหนด โดยให้กลับมาสอนอีกครั้งในวันที่ 28 มิ.ย.64 โดยตอนนี้ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามปกติ

ประกาศปิด

No comments