ขนส่งประกาศ เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว

Share:


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เพจ SALE HERE ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขนส่งประกาศ เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน นี้ โดยจะเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน สามารถเข้าไปจองคิวตามวันและเวลาที่นัดหมายได้เลย1.ผู้ที่จองคิวทำขับรถใหม่/อบรมที่สำนักงาน ที่เคยได้รับคิวระหว่าง 16 เมษายน - 18 มิถุนายน 2564 ให้จองคิวใหม่ได้ก่อน ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2.ผู้ที่ได้จองคิวและได้รับคิวตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายตามปกติ

3.สำหรับคนทั่วไปที่ยังไม่เคยจองคิว เริ่มเข้าจองได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 ใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุแล้ว สามารถผ่อนผันได้ และใช้ต่อได้ถึง 30 กันยายน 2564ขอบคุณ SALE HERE

No comments