พุ่งหนักคุมไม่อยู่ จังหวัดติดเยอะสุด

Share:รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โ ค วิ ด วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

1 กรุงเทพมหานคร 976 ราย

2 นนทบุรี 266 ราย

3 สมุทรปราการ 110 ราย

4 ชลบุรี 57 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 53 ราย


6 พระนครศรีอยุธยา 38 ราย

7 สมุทรสาคร 36 ราย

8 จันทบุรี 32 ราย

9 ปทุมธานี 29 ราย

10 ปัตตานี 28 รายทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. ติด เ ชื้ อ อั น ดั บ 1 ยอดสูงขึ้น จับตา นนทบุรี สมุทรปราการ อยุธยา สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร และ ปัตตานี ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

No comments