โรงงานแคลคอมพ์ ทำติดทะลักเกือบ 5 พันรายแล้ว

Share:ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากและเกิดเหตุการณ์กลุ่มแรงงานข้ามชาติประท้วงไม่พอใจกับระบบจัดการบริหารภายใน โรงบาลสนามและเกิดไฟฟ้าดับ
โรงงานแคลคอมพ์ ที่เขาย้อย จ.เพชรบุรี พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 รวมล่าสุด “3,433 คน” มีผู้ ติ ด เ ชื้ อในโรงงานข้างเคียงอีก 65 คน และชาวบ้านในชุมชนใกล้โรงงาน ติด เ ชื้ อ อีก 236 คน รวมแล้วตัวเลขทั้งจังหวัดเพชรบุรี พบผู้ติด เ ชื้ อ แล้ว 4,737 คน

ประชาขนคนไทยที่กักตัว ออกมาบอกว่า ตอนนี้เดือดร้อนอย่างมาก ยอมกักตัว แต่อาหาร น้ำดื่มไม่เพียงพอ แมสก็ไม่พอ แอลกอฮอล์ก็ไม่เหลือ อีกทั้งการส่งข้าว ส่งน้ำ แต่ก่อนเป็นอาหารกล่องพร้อมทาน และมาปรับเปลี่ยนเป็นอาหารแห้ง บางคนมีอุปกรณ์ทำครัว เพราะอยู่มานาน
No comments