ข่าวดีคนละครึ่ง จ่อชงเพิ่มเงินจาก 3,000 เป็น 6,000

Share:


วันที่ 19 พฤษภาคม 2564นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด 19 ร ะ ล อ ก เดือนเมษายน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและมีแนวโน้มมากกว่า 3 เดือน ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยช้ากว่าเดิม ตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3โดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จึงมีมติปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.5-2.0 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมคาดว่าโต 1.5-3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่คาดไว้ และจะมีการยื่นเรื่องขอให้ภาครัฐเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจใน 4 เรื่อง ดังนี้1. เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยปรับปรุงการสื่อสารกับประชาชนเพื่อลดความสับสน บริหารจัดการมาตรการควบ คุ ม โ ร ค อย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งฉีด วั ค ซี น ในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในไตรมาสที่ 4

2. เร่งผลักดัน พ.ร.ก.เงินกู้ 7 แสนล้านบาท เพื่อให้รัฐบาลมีเม็ดเงินเพียงพอในดำเนินโครงการด้านสาธารณสุข ด้านการเยียวยาชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

3. เร่งรัดมาตรการช่วยเหลือด้านกำลังซื้อภาคประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ให้เข้ามาพยุงกำลังซื้อได้ในเดือนมิถุนายน และให้พิจารณาเพิ่มวงเงินจาก 3,000 บาท เป็น 6,000 บาท

4. เสริมมาตรการดึงกำลังซื้อจากประชาชนที่มีเงินออม โดยสนับสนุนมาตรการนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าไปหักภาษีเงินได้ ในวงเงิน 30,000-50,000 บาทต่อราย เพื่อจูงใจให้ประชาชนในกลุ่มนี้นำเงินฝากมาใช้จ่าย


No comments