ด่วน ศบค.ไฟเขียว ประกาศขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน

Share:ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

โดยที่ผ่านมานั้น การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีการขยายเวลาคราวละตั้งแต่ 30 วัน 45 วัน และ 60 วัน โดยการขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มี โ ร ค ไ ว รั ส โ ค วิ ด -19 ร ะ บ า ด เมื่อต้นปี 2563 โดยเหตุผลหลักมาจากการควบคุม โ ร ค ของกระทรวงสาธารณสุข
มติ ศบค. ระบุเหตุผลการขยายเวลาครั้งนี้ ว่า เนื่องจากยังพบการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค โ ค วิ ด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเมินตามห้วงเวลา ประกอบกับความพร้อมของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โ ร ค ติดต่อ ฉบับใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เพื่อเห็นชอบต่อไป

พร้อมกันนี้ได้มีการพิจารณา แผนการให้บริการ วั ค ซี น โ ค วิ ด -19 ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด -19 และรับทราบการรายงานสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ดในระลอกที่ 3 รวมทั้งในช่วงที่ผ่านมามีการประกาศมาตรการด้านสาธารณสุขในการจัดการประชุมรัฐสภา สมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่ 1/2564 ที่เสนอโดยกรุงเทพมหานคร
No comments