เปิดรายละเอียด เสนอลด เงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% นาน 3 เดือน

Share:


วันนี้ (13 พ.ค.64) ผู้สื่อข่าว รายงาน บอร์ด ประกันสังคม เสนอปรับลด เงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน เริ่ม มิ.ย. - ส.ค. บรรเทาความเดือดร้อน โ ค วิ ด -1 9นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมได้หารือถึงสถานการณ์ โ ค วิ ด - 1 9 ระลอกใหม่ ประกอบกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือร้องมาที่กระทรวงฯ ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้างที่ลำบากมากในช่วงนี้


จึงเห็นชอบออกมาตรการปรับลดอัตราเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 เป็นเวลา 3 เดือน (จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละร้อยละ 5) คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจากสถานการณ์ โ ค วิ ด - 1 9 โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนบังคับใช้ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้กองทุนประกันสังคม ได้ดำเนินมาตรการปรับลดเงินสมทบ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยปรับลดในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 0.5 ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้จบสิ้นไปแล้ว

No comments