เจอคลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง วันเดียวติดเชื้อโควิด 23 ราย

Share:


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย สะสมรวม 195 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 156 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 39 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน 23 ราย เป็นรายที่ 173-195 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงน้ำแข็งซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีแนวทางในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังนี้ คือ ส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุ์กรรมไวรัสโคโรนา 2019 ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสั่งอายัดน้ำแข็งในห้องเย็นไม่ให้มาจำหน่ายและรอทำลาย รวมทั้งประสานพยาบาลเฉพาะทางด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเพื่อให้คำแนะนำในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รถขนส่งน้ำแข็ง ห้องเย็น และบ้านพักคนงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพหลังการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดย Swab อุปกรณ์พื้นผิวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข


นอกจากนี้ ยังได้มีคำส่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ของโรค จำนวน 14 วัน และนำพนักงานทุกคนตรวจหาเชื้อถ้าพบติดให้รักษาในโรงพยาบาล ถ้าไม่ติดเชื้อให้กักบริเวณ 14 วัน และให้ผู้มีประวัติสัมผัสเสี่ยวสูงทุกคนมาตรวจและกักบริเวณตามที่จังหวัดกำหนดโพสต์ดังกล่าว
โพสต์ดังกล่าว
โพสต์ดังกล่าว
โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

No comments