กลุ่มเงินเข้าวันที่ 14 พค 64

Share:


สำหรับอสม.เตรียมตัวเฮกันได้เลย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม เพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สำหรับชาวอสม.อสส.

-ค่าป่วยการอสม.,อสส.จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 14 พ.ค.64

-จำนวน 1,000 บาท

-หักเงินสงเคราะห์ รอบเดือนพ.ค.64 จำนวน 207 บาท ในวันที่ 14 พ.ค.64

-ค่าตอบแทนพิเศษ 500 บาท จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 18 พ.ค.64 (ยอดของเดือนเม.ย.64)โพสต์ดังกล่าว


ยินดีกับ อสม.ทุกท่านด้วยครับ
โพสต์ดังกล่าวขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

No comments