อัพเดท 10 จังหวัด ติดโควิด19 ติดเยอะสุดวันนี้

Share:


เกาะติดรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ โ ค วิ ด วั น นี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด -1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1069 ราย

2 สมุทรปราการ 194 ราย

3 ปทุมธานี 105 ราย

4 นนทบุรี 78 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 73 ราย


6 สมุทรสาคร 57 ราย

7 ชลบุรี 56 ราย

8 ประจวบคีรีขันธ์ 41 ราย

9 พระนครศรีอยุธยา 39 ราย

10 ระยอง 30 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. ติด เ ชื้ อ อันดับ 1 ยอดสูงขึ้นทะลุพันคน จับตา สมุทรปราการ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และ ระยอง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้
สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม โ ค วิ ด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

No comments