คลังประกาศชัดเจน ไม่มีเปิดลงทะเบียน เราชนะ

Share:


วันที่ 21 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิของโครงการ เราชนะ ออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 
น.ส.กุลยา กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า ครม. เห็นชอบให้มีการลงทะเบียน เราชนะ เพิ่มอีก 2.4 ล้านคนนั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม ปัจจุบันโครงการได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว โดยจำนวน 2.4 ล้านคนที่ ครม. เห็นชอบ เป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณเนื่องจากที่ผ่านมา ครม. อนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ที่ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อมีการลงทะเบียนจริง มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น


No comments