หมอศัลฯ รพ.ราชวิถี ตรวจโควิด ผลเป็นบวก

Share:


โรงพยาบาลราชวิถี เผยผล ตรวจโควิด หมอศัลฯ เป็นบวก 1 ราย ออกประกาศ ปิดแผนก งดรับผ่าตัดกรณีไม่เร่งด่วน และงดรับผู้ป่วยใหม่ เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศ เรื่อง ตรวจพบบุคคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เรียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีทุกท่าน
1.สรุปสถานการณ์ จากการตรวจพบแพทย์ประจำบ้านของกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ติดเชื้อโควิด จำนวน 1 ราย คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ประสานงานและดำเนินการสอบสวนโรค ได้รายชื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดตามมาตรการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำจะได้ดำเนินการในลำตับต่อไป

2. มาตรการการควบคุมโควิดในโรงพยาบาลราชวิถี+ คณะกรรมการได้เตรียมแผนการยกระดับการควบคุมภายในโรงพยาบาลดังต่อไปนี้


1 กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 7-18 เมษายน 2564

2 การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งดรับผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน - ห้องผ่าตัดเล็ก (OR minor) ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 และจะเปิดบริการตามปกติในวันที่19 เมษายน 2564

3 การกำจัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ ได้เริ่มดำเนินการทำความสะอาด อบโอโซนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

4 การเรียนการสอน ดำเนินการตามปกติ ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ พิจารณาจัดการเรียนการสอนออนไลน์

5 การจัดเตรียมพื้นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง ได้จัดเตรียมพื้นที่หอพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลราชวิถี2 สำหรับเจ้าหน้าที่ พักใน รพ.ในระหว่างกักตัว หากไม่สามารถกักตัวที่บ้านได้


3. การรายงานตัว

กลุ่มบุคคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบในประกาศ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ARI clinic ในวันที่ 7 เมบายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 15:30น. ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างเคร่งครัด และเพื่อลดความสับสนของข้อมูล ขอให้ทุกท่านติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศจากส่วนกลางเท่านั้น ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะๆในลำดับต่อไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์ทีวี

No comments