ศบค. ชุดเล็ก มีมติยกเลิกประกาศพื้นที่สีแดง

Share:วันที่ 7 เม.ย. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกฯ (ศบค.) กล่าวว่า ในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก กรมควบคุมโร ค และ กทม.นำเสนอตัวเลขกรณีการติด ในสถานบันเทิง โดยตัวเลขสรุปวันที่ 22 มี.ค. - 6 เม.ย. พบผู้ติด ตัวเลข 291 ราย ได้แก่ กทม. 200 ราย ชลบุรี 12 ราย สมุทรปราการ 18 ราย สุพรรณบุรี 14 ราย นนทบุรี 13 ราย นครปฐม 7 ราย ปทุมธานี 5 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ชุมพร 2 ราย สมุทรสาคร 2 ราย เลย ตาก กาญจนบุรี ตาก ลพบุรี และสระแก้ว จังหวัดละ 1 ราย จะเห็นว่าจาก กทม.และปริมณฑล เริ่มกระจายไปทางเหนือ ใต้ และบางส่วนของภาคอีสาน นอกจากนี้ ที่ประชุมรายงานเพิ่มเติมว่า ยโสธร เพชรบูรณ์ และเชียงราย ทีมสอบสวนโรคพบว่ายังเชื่อมโยงสถานบันเทิง กทม.ด้วยเช่นกัน ขอให้ติดตามการรายงานของ กทม.และ สธ.ในช่วงบ่าย


พญ.อภิสมัยกล่าวว่า สำหรับข้อเสนอปรับระดับสีพื้นที่ของสธ.นั้น ศบค.ชุดเล็กพิจารณาแล้วยังไม่ให้มีกาปรับมาตรการระดับพื้นที่สี แต่ขอให้ใช้มาตรการที่มีอยู่เดิม คือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 9 ที่ให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์ กระทรวงมหาดไทย (มท.) มีอำนาจร่วมกันพิจารณาประเมินกำหนดพื้นที่สถานการณ์เพิ่มเติมคือ ให้สธ. และมท.หารือกัน เพื่อสามารถปรับพื้นที่ปรับสีปรับมาตรการใดๆ ได้อย่างอิสระ และฉบับที่ 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่การดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการป้องกัน หากพบการกระทำที่เสี่ย ง เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม มีอำนาจกำหนดช่วงเวลาให้แก้ไขเพื่อป้องกัน หรือเสนอให้ปิดชั่วคราว และผู้ว่าฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถพิจารณาปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในระดับพื้นที่เขตรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานกาณ์การ ในห้วงเวลาต่างๆ


ศบค.ชุดเล็กให้กลับไปที่พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีอยู่แล้ว มอบอำนาจสธ.และมท. หารือร่วมกันทำงานร่วมกับพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าฯ กทม. และคณะกรรมการจังหวัด/กทม. พิจารณาการจัดการแต่ละพื้นที่ลงรายละเอียดไปถึงขั้นแต่ละอำเภอ พื้นที่เห็นอย่างไร ดำเนินการอย่างไร ขณะที่ พ.ร.บ. ระบุว่า ผู้ว่าฯ โดยความเห็นชอบคณะกรรมการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มต่างๆ ชั่วคราว มีอำนาจสั่งเปิดกรณีสถานบริการนั้นๆ ทำได้ตามมาตรการที่พื้นที่กำหนด พญ.อภิสมัยกล่าวศูนย์ข้อมูล

No comments