ประชาชนอยากให้ โครงการ! ไหนต่ออายุ “เราชนะ หรือ คนละครึ่ง”

Share:


กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเพิ่มเติมอีกครั้งโดยเป็นการรวบรวมเสร็จคงโหเจอผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมา

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งสำหรับเปิดมาให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมว่า 700,000 เสร็จแล้วและมีการตื่นให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้เป้าหมายทั้งหมดจำนวน 10,000,000 คน

สำหรับเงื่อนไขในการลงทะเบียน ของประชาชน

ท่านผู้ที่จะลงทะเบียนจะต้องมีบัตรประชาชน และเป็นบุคคลสญชาติไทย ที่อยู่ในประเทศไทย

ท่านผู้ที และท่านต้องมีอายุ 18 ปีถึงจะลงทะเบียนได้ไม่เป็นผู้รับสิทธิ์โครงการปฏิบัติการอย่างรักมาก่อน ประชาชนที่ลงทะเบียนบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐจำกัดแค่ 5,000,000 คนหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการช็อปดีมีคืนได้

อีกหนึ่งโครงการเราชนะเป็นโครงการที่รัฐบาลให้เงินเยียวยาสำหรับผู้ตกอยู่ในวิกฤโควิดโครงการเราชนะได้จัดสรรวงเงินช่วยเหลือเป็นเงินหรือค่าครองชีพจะหลับผู้ได้รับผลกระทบเป็นเงินทั้งหมด 7000 บาทต่อคนระยะเวลาการร่วมโครงการถึง 31 พฤษภา 2564

ก็มาดูคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราชนะ

ท่านต้องมีสัญชาติไทยท่านต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปนะวันที่ 19 มกราและท่านจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ท่านจะต้องไม่

เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐท่านจะต้องไม่เป็นผู้พึงประเมินเงิน 300,000 บาทตามฐานข้อมูลของรัฐบาลและไม่เป็นผู้มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาทตามข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www . คนละครึ่ง. comหรือ www. เราชนะ.c o m

No comments