บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าแล้ว เมษา 6 เด้ง

Share:เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

ล่ าสุด บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เดือนเมษายน 2564
ความช่วยเหลือในบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐหรือบัตรค นจน 6 ร ายการดังต่อไปนี้

สำหรับเดือนเมษายน สามารถ รูดซื้อสินค้าได้ตามปกติ 200-300 บ าท


และสำหรับความคืบหน้ า การเปิ ดลงทะเบี ยนบัตรค นจน

เพจ สวั สดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

สิทธิทุกสิทธิใน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ยังใช้ได้ตามปกติทุกๆเดือน

ส่วนการเปิ ดรับลงทะเบี ยนทำบัตรสวั สดิการฯรอบใ หม่

ยังต้องติ ดต ามข่ าวส ารหลังจบโครงการ เร าชนะ เงิ นเร าชนะหมดเขต 31 พค 64ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่าว

No comments