มาแน่นอน เผยความคืบหน้า คนละครึ่ง เฟส 3

Share:สําหรับโครงการ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความเกี่ยวกับโครงการคนละ ครึ่ง โดยระบุเนื้อหาดังนี้ กระทรวงการคลัง เผยโครงการคนละครึ่งเฟส 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 มียอดการใช้ จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดโครงการ จํานวน 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเ งิ นที่ประชาชนจ่าย 52,251 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 49,814 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหมาย 15 ล้านคน ในจํานวนนี้มีการใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จํานวน 13,653,565 คน คิดเป็น 92% ของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด และมีการใช้จ่ายครบวงเ งิ นโครงการ 3,500 บาท จํานวน 7,819,925 คน ส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส 3 รอรายละเอียดหลังสิ้นเดือน พ.ค. นี้
อย่างไรก็ตาม โครงการ คนละครึ่ง เฟส3 มาแน่นอน เตรียมตัวรอได้เลยค่ะ ขอบคุณ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

No comments