เริ่ม 22 เม.ย. ถึง 31 พ.ค.64 วงเงินคนละ 7000

Share:เมื่อวันที่ 14 เมษายน เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กลุ่มไร้สมาร์ทโฟนเตรียมตัวใช้สิทธิ์ “เราชนะ” จับจ่ายสินค้าจำเป็น เริ่ม 22 เม.ย. - 31 พ.ค.64 วงเงินคนละ 7,000 บาท ขณะที่โครงการที่ผ่านมาส่งผลให้เม็ดเงินสะพัดแล้ว 1.9 แสนล้านบาท ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค. 2564 ที่ผ่านการคัดกรองสิทธิ์แล้ว เตรียมใช้สิทธิ์จับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าโครงการ 22 เม.ย. - 31 พ.ค.64 วงเงินคนละ 7,000 บาท น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า
โพสต์ดังกล่าว
ภาพจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


โพสต์ดังกล่าวขอบคุณ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

No comments