ยอดโควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อพุ่งทุบสถิติใหม่

Share:


สำหรับสถานการณ์ CV-19 ปรำจำวันที่ 15 เม.ย.64 ทุบสถิติอีกครั้ง ไทยพบยอดผู้ติด CV-19 ทะลุพันห้าร้อยราย โดยรายละเอียดจากศูนย์แถลงข่าว CV-19 ณ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัพเดทสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน 14 เมษายน 2564 หรือ ยอดผู้ติด CV-19 วันนี้ ว่า ประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 1,543 ราย ติดในประเทศ 1,161 ราย
ศูนย์ข้อมูล CV-19


ติดในประเทศ 1,540 ราย

ติดจากต่างประเทศ 3 ราย

รักษาหายเพิ่มขึ้น 61 ราย

กลับบ้านแล้ว 28,383 ราย

อยู่ระหว่างรักษาตัว 8,937 ราย แบ่งเป็นในโรงพย าบาล 8,389 ราย และโรงพย าบาลสนาม 584 ราย

อาการหนักใ ส่ท่ อช่วยหายใจ 11 ราย

ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 37,453 ราย นับเป็นรายที่ 35,911 - 37,453

ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 111 ของโลก
ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล CV-19


ผู้ติด 1,543 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

ผู้ติดรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 1,161 ราย

ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 379 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine 3 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

No comments