4 นักษัตรคนอื่นมักขอความช่วยเหลือ แต่เวลาเดือดร้อนพึ่งใครแทบไม่ได้

Share:


๑วง 4 นักษัตรคนอื่นมักขอความช่วยเหลือ แต่เวลาเดือดร้อนพึ่งใครแทบไม่ได้ โดยยังเป็นคนมีบุญ มักมีเ รื่ อ งไม่คาดฝันมาช่วยเวลาติดขัด ขัดสนก็จะเจอทางออกเสมอ


ในช่วงนี้๑วงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดs ะวั งอาจารย์ออย เผยในเพจ ๑วง 12 ราศี ถึง๑วง 4 นักษัตรที่คนอื่นมักมาขอความช่วยเหลือ คนอื่นชอบนำความเดือดร้อนมาให้ แต่พอเราเดือดร้อน หันหน้าพึ่งใครแทบไม่ได้ แต่เป็นคนมีบุญ มักมีเ รื่ อ งไม่คาดฝันมาช่วยเวลาติดขัด ขัดสนก็จะเจอทางออกเสมอ

สำหรับ 4 นักษัตร ประกอบด้วย ชวด มะโรง มะเมีย มะแม โดยทั้ง 4 นักษัตรที่คนอื่นมักมาขอความช่วยเหลือ คนอื่นชอบนำความเดือดร้อนมาให้ แต่พอเราเดือดร้อน หันหน้าพึ่งใครแทบไม่ได้ แต่เป็นคนมีบุญ มักมีเ รื่ อ งไม่คาดฝันมาช่วยเวลาติดขัด ขัดสนก็จะเจอทางออกเสมอ

No comments