วิกฤ ติ CV-19 คร่ าอีก 2 ราย เผยอาการก่อนถึงแก่ชีวิต

Share:


เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เมื่อศบค. แถลงสถานการณ์CV – 19 วันนี้ 1 ม.ค. 2564 ถึงแก่ชีวิต 2 ราย พบผู้ติดเพิ่ม 279 ราย เป็นทั้งผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ต่างด้า วจากค้นหาเชิงรุก และติดในประเทศ ยอดป่ วยยืนยันสะสม 7,163 ราย เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 1 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพ ทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การหรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดCV – 19 ในประเทศไทย เป็นดังนี้ผู้ป่ วยยืนยันติดในประเทศ 273 ราย

สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 6 ราย


รั กษาหายเพิ่มขึ้น 33 ราย

กลับบ้านแล้ว 4,273 ราย

อยู่ระหว่างรั กษาตัว 2,827 ราย

มีผู้ถึงแ ก่ชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ยอดผู้ถึงแ ก่ชีวิตรวม 63 ราย


ยอดผู้ป่ วยยืนยันสะสม 7,163 ราย นับเป็นรายที่ 6,885 – 7,163 ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 136 ของโลก

เมื่อเร็วๆนี้เฟสบุ๊ต อนุวัติจัดให้ ได้โพสต์สรุปอาการของผู้ถึงแก่ชีวิต โดยระบุข้อความว่า
CV-19 ถึงแ ก่ชีวิตเพิ่มอีก 2. ราย. ชายไทย 44 ปี อ้วน เที่ยวร้านอาหารกึ่งบาร์ในกทม. วันที่ 26 ธ.ค. มีไ ข้ น้ำมู ก วันที่ 28 เหนื่อยหอบ วันที่ 30 ธ.ค. รู้สึกเหนื่ อย ไปตรวจที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ หายใจเหนื่ อยห อบ ออกซิเจนต่ำ ส่งicu วันที่ 31 ธ.ค. ผู้ป่ วยอาการไม่ดีขึ้น หายใจล้ มเหลว ส่งต่อไปที่ รพ.จุฬา เวลาประมาณ 15.00 น.เ สียชี วิต มีผู้เสี่ยงสูงในครอบครัว 7 คน ในรพ. 6 คน รายที่


2. เป็นชายไทย อายุ70 ปี อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นผู้ป่ว ยที่เคยรายงานแล้ว ลั กลอบเดินทางเข้าประเทศ เมื่อวันที่ 29 พ.ย. มีลูกเขยดูแล วันที่ 2 ธ.ค. ลูกสาวกลับมาจาก กทม.ดูแล วันที่ 4ธ.ค. เหนื่ อยเรียก รถรพ.เอกชนมารับ ไม่ดีขึ้น ส่งรพ.รัฐ วันที่ 31 ธ.ค. รั กษาครบแล้ว แต่ปอ ดอักเ สบ ระบบทางเดินหายใจล้ มเหลว เสี ยชี วิต เวลา 22.00 น.
จะเห็นได้ว่าหากผู้ป่ วยมีโร คประจำตัวมีโอกาสถึงแก่ชีวิตได้ ไม่จำเป็นอย่าเดินทางไปพื่นที่เ สี่ ยง และมีคนเยอะๆ

ขอบคุณ ไทยรัฐ อนุวัติ จัดให้

No comments