สมุทรสาคร ยังอ่วม เจอผู้ติดเชื้อ โควิดเพิ่มอีก 541 ราย

Share:สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่ตอนนี้พบผู้ติดกระจายเป็นวงกว้างหลายจังหวัด ซึ่งเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดโซนตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ที่พบผู้ติดรายหลายที่เดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยสถานการณ์ผู้ติด CV-19 รายใหม่
สมุทรสาคร ติดเพิ่ม 541 ราย


โดยพบว่า วันนี้ (3 ม.ค.) เวลา 14.00 น. มีผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้น 541 ราย เป็นผู้ติดจากการค้นหาเชิงรุก 541 รายเป็นชาวไทย 57 ราย ต่างด้าว 448 ราย ผู้ติดที่มาโรงพย าบาลเอง 36 ราย โดยเป็นชาวไทย 29 ราย ต่างด้าว 7 ราย รวมผู้ติดยืนยันยันสะสม 2,401 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะ

No comments