3 ปีนักษัตรนี้ หมดหนี้สิน พ้นเคราะห์ ครอบครัวสบาย

Share:


แต่บัดนี้ดว ง ข อ ง คุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นและ จะดีต่อเนื่อง จ ะ ห มดเคราะห์โ ศ ก โชคลาภ ก็มีเข้ามาให้ชื่นใจ

1 ท่านที่เกิ ดนักษั ต ร ปีกุน

สำหรับท่านที่เกิ ดนักษั ต ร ปีกุน หนึ่งปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าด ว งชะต า จะยังไม่พุ่งไม่ก้าวหน้าเท่าไร ทำ อ ะ ไรไปแล้ว ก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว มีแต่ภาระหนี้สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมาก

แต่ทว่าด วงของคุณจะเริ่มเป ลี่ ย น ไป จะได้ ป ล ดหนี้สิน เตรียมตัวเตรียมใจรอ พบกับข่าวดีได้เลยเดือนหน้า หมั่นสร้างบุญสร้างกุศล เพิ่มสิริมงคล ให้กับชีวิตตนเอง

2 ท่านที่เกิ ดนักษั ต ร ปีมะโรง


คนที่เกิ ดนักษั ต ร ปีมะโรง แม้ในอดีตจะมีเ รื่ อ งหนี้สินมากมาย รายจ่ายมีค่อนข้างเยอะ แต่ขออย่าพึ่งท้อใจ เพราะในช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่ภาระหนี้สินจะหมดไป หากคิดจะ เ สี่ ย ง โชคก็จะถูกรางวัลใหญ่ ได้จับเ งิ นหลักแสนหลักล้าน

อีกทั้งยังช่วงขาขึ้นของด ว งการเ งิ น แต่ที่สำคัญคือต้องมีสติอย่ าประมาท ในการใช้ชีวิต หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเอง

3 ท่านที่เกิ ดนักษั ต ร ปีเถาะ

สำหรับท่านที่เกิ ดนักษั ต ร ปีเถาะ ในช่วงที่ผ่านมานั้นด ว งไม่ค่อยดี ทำอะไรก็จะเหนื่อยไม่ค่อยประสบค ว า ม สำเร็จ เป็นยุคมืดเป็นช่วงต กต่ำของชีวิ ต เ ล ย ก็ ว่าได้

No comments