วันนี้สมุทรสาคร พบติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 335 ราย รอบนี้เจอทั้งคนไทย ต่างด้าว

Share:


เมื่อวันที่ 16 ม.ค. สำหรับสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ในจ.สมุทรสาคร จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 335 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 311 ราย เป็นคนไทย 118 ราย คนต่างด้าว 193 ราย และพบจากการตรวจหาในโรงพย าบาลอีก 24 ราย จำแนกเป็นคนไทย 13 ราย และ ต่างด้าว 11 ราย
สถานการณ์ CV-19 จังหวัดสมุทรสาคร


สำหรับผู้ติดยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 4,359 ราย เป็นคนไทย ค้นหาเชิงรุก รวม 3,407 ราย และในโรงพย าบาล 952 ราย ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 169 ราย ต่างด้าว 158 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะ

No comments