ถึงเวลาก้าวหน้า 3 ราศี เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ในปี 2564

Share:ถึงเวลาก้าวหน้า 3 ราศี พฤษภ เมถุน กันย์ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ในปี 2564 ปีนี้เป็นปีทองด้านงานรุ่งเรืองราศีพฤษภ (Taurus) ช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม-14 มิถุนายน

การงานชาวราศีพฤษภ ๑วงชะตาได้รับอิทธิพลจากพระราหูไปตลอดทั้งปี ซึ่งพระราหูจะช่วยส่งเสริมให้๑วงชะตาในปี 2564 นี้เปลี่ยนแปลงเป็นบวก ได้ขยับขย ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่ความเจริญก้าวหน้า มีตัวช่วยที่ดี ได้ขยับขย ายกิจการ แต่ฝากเต ือนถึงธุรกิจสีเทา อบายมุข มีโอกาสเกิ ดปัญหาหรือมีคดีความฟ้องร้องเกิ ดขึ้นได้ง่าย
ราศีเมถุน (Gemini) ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน-16 กรกฎาคม

การงานชาวราศีเมถุน เริ่มต้นปี 2564 ด้วยความราบรื่นลงตัวกว่าปีที่ผ่านมา ปีนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ได้โปรโมตเลื่อนตำแหน่ง มีผู้ใหญ่เจ้านายช่วยส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดี สำหรับใครที่มองหาอาชีพเสริมใหม่ ในปีนี้สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้เลย โดยเฉพาะงานประเภทการตลาด การวางแผน งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะส่งเสริม๑วงอย่างมาก
ราศีกันย์ (Virgo) ช่วงวันที่ 17 กันย ายน-17 ตุลาคม

การงานชาวราศีกันย์ 2564 เป็นปีที่พลังกายพลังใจพร้อมมาก ปีนี้หน้าที่การงานเติบโตมากขึ้น มีคนรอบข้างช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ถือว่าเป็นปีแห่งการขยับขย ายเติบโต บางคนยังมีโอกาสได้ลงทุนทำธุรกิจใหม่ เพิ่มเติมด้วย แต่หลายอย่างอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่ถนัดคุ้นเคย ดั งนั้uอย่าไปท้อแท้หมดกำลังใจ ขอให้มองเป็นโอกาสที่จะทำให้อนาคตมั่นคงมากขึ้นดีกว่า

No comments