ด่วน เยียวยาโควิด19 รอบใหม่ ช่วยเหลือ 4 กลุ่ม พร้อมเตรียมออกมาตรการพักชำระหนี้ควบคู่ไปด้วย

Share:


เมื่อวันที่ 7 มกราคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เยียวย า CV 19 รอบใหม่ ชัดเจนต้องครอบคลุม เท่าเทียมทุกกลุ่ม พร้อมเตรียมออกมาตรการพักชำระหนี้ควบคู่ไปด้วย 40 ล้านคนต้องครอบคุลม เท่าเทียม กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม กลุ่มเกษตร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ภาพจาก สวัสดิการทันข่าว


รอฟังความคืบหน้าอีกครั้งนะครับโพสต์ดังกล่าวหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว

No comments