ด่วน ตามหาชาวพัทลุง บินนกแอร์ DD7410 วันที่ 23 ธ.ค. มาตรวจสัมผัสเสี่ยงสูง

Share:


จากกรณีที่ผู้โดยสารเที่ยวบิน SL826 ของสายการบินไลออนแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.05 น. ถึงจังหวัดตรังเวลา 19.30 น. ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มีผู้ติด CV-19 โดยเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารชาวพัทลุงเดินทางมาด้วย 9 ราย

ซึ่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กลุ่มผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาพบกับ นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เพื่อเก็บสารคัดหลั่งในการตรวจการติด CV-19 แล้ว 8 ราย ส่วนอีก 1 รายจะเข้ามาให้แพทย์ พยาบาล รพ.พัทลุง เก็บสารคัดหลั่งในการตรวจการติด CV-19 ในวันที่ (27 ธ.ค.) นั้น


ด้าน นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า จากการเก็บสารคัดหลั่งในการตรวจการติด CV-19 ทั้ง 8 ราย พบว่าทุกคนมีค่าเป็นลบ ในส่วนของการเก็บสารคัดหลั่งในการตรวจการติด CV-19 ของบุคคลด้วยข้อบ่งชี้อื่นๆ ในวันเดียวกัน จำนวน 6 ราย ก็มีค่าเป็นลบเช่นกัน ซึ่งทางแพทย์ พยาบาล ของ รพ.พัทลุง ได้แนะนำให้ทั้ง 14 คน ได้กักตัวเองตามแบบพฤติกรรม New normal อย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้วเช่นกัน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรณีที่จังหวัดพัทลุงได้ประกาศขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารชาวพัทลุง ที่เดินทางโดยเที่ยวบินนกแอร์ DD7410 ดอนเมือง-ตรัง เวลา 16.05 น. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งพบผู้ติด CV-19 ในเที่ยวบินลำดังกล่าว อันจะทำให้ผู้ ที่นั่งแถวที่ 48, 49, 50, 51, 52 ถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น ขณะนี้ทาง สสจ.พัทลุงยังไม่ทราบจำนวนชาวพัทลุงที่เดินทางมาด้วยเที่ยวบินดังกล่าว


โดยทางสำนักงานฯ ได้ประสานงานไปยัง รพ.ตรัง เพื่อขอรายชื่อ ที่อยู่ ของผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวแล้ว พร้อมกันนั้นก็ขอให้ผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวได้ติดต่อกับโรงพยาบาลพัทลุง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-609500 และให้ปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่อย่างเคร่งครัด โดยการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และไม่ไปร่วมกิจกรรมกับคนหมู่มาก จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2564

นายแพทย์ไพศาล กล่าวด้วยว่า พร้อมกันนั้นก็ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวพัทลุงอย่าได้ตระหนกกับการแพร่ของ CV-19 แต่ขอให้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว โดยให้ทุกคนได้ปฏิบัติตนตามแบบพฤติกรรม New normal อย่างจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ปลอดการแพร่ CV-19 ให้จงได้ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดพัทลุงโดย สสจ.พัทลุง คณะแพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล พี่น้อง อสม. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปฏิบัติการเชิงรุกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

No comments