รพ. BNH ยอมรับแล้ว เคสโควิด 19 ทั้ง 4 ราย ใน กทม. คือพยาบาลในสังกัด

Share:จากกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 เพิ่มเติม โดยทั้ง 4 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอยู่ใน Alternative State Quarantine (ASQ) หรือ สถานกักกันโรคทางเลือกแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากผู้ป่วยที่อยู่ในสถานกักกัน ตามที่มีรายงานไปแล้วนั้น

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ฐานเศรษฐกิจ รายงานว่า โรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้มีแถลงยอมรับว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่ติด covid 19 ทั้ง 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลที่ไปทำหน้าที่ดูแลประชาชนที่อยู่ใน Alternative State Quarantine (ASQ) โดยปฏิบัติงานประจำนอกโรงพยาบาล


โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ ทางโรงพยาบาลได้คัดแยกผู้ติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวทั้งหมดอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในส่วนพิเศษแยกเฉพาะ และภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอนbr />นส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงทุกคน ขณะนี้เข้าระบบกักตัว หรือ Quarantine ตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วทั้งหมด และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลยังไม่พบความเสี่ยง รวมทั้งทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล ได้รับการดูแลให้ปลอดเชื้อเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการแล้ว

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความกังวลในการมารับบริการโรงพยาบาลบีเอ็นเอช สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ หรือ Virtual hospital (Online consultation) เพื่อให้ท่านได้พบแพทย์โดยไม่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลบีเอ็นเอชยืนยันว่าจะดูแลด้วยบริการที่ดีและปลอดภัยที่สุด

No comments