ด่วน ตรวจพบโควิดในปลาแช่แข็งที่นำเข้ามาจากประเทศเมียนมา

Share:


เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกัน และควบคุมCV-19 ของมณฑลเจียงซู ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และกล่าวว่าพวกเขาตรวจพบสายพันธุ์ใหม่ ในตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ปลาด า บ เงินแช่แข็งจากร้านอาหารท้องถิ่นในอู๋ซี หลังนำไปตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อน CV- 19 หรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่ามีการปนเปื้อนจริง และมีผลเป็นบวก
จากรายงานระบุว่าปลาดาบเงินแช่แข็งอยู่ในกลุ่มปลาแช่แข็งที่นำเข้าจากประเทศเมียนมา และหลังจากทราบผลดังกล่าวแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการสั่งเก็บผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน รวมถึงการปูพรมดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งทั้งหมด


จากการสอบสวนพบว่า มีผู้ที่สัมผัสกับบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนทั้งหมด 17 ราย โดยผลการทดสอบCV-19 ยังเป็นลบ ซึ่งทั้งหมดกำลังอยู่ระหว่างการแยกกักตัว และเฝ้าสังเกตอาการ

แม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนพบCV-19 ที่ติดมากับอาหารแช่แข็ง ทางการจีนจึงได้มีมาตรการต่างๆ อย่างเข้มงวด ทั้งทางการจีนยังได้ยกระดับความพยายามที่จะสะกัดกั้น ผ่านอาหารนำเข้า โดยกระทรวงคมนาคมได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการ CV-19 ผ่านการตรวจสอบในทุกช่องทางที่จะเป็นไปได้


ที่ผ่านมาการพบ ในอาหารแช่แข็งที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เป็นการติดในตัวอาหาร แต่เป็นการระหว่างการลำเลียง ขนส่ง การถือ สัมผัสอาหารเหล่านั้น จากพนักงาน หรือคนที่ติดทั้งนี้หากมีความกังวลว่าจะพบเชื้อไวรัสในอาหารแช่แข็ง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เคยได้ให้คำแนะนำว่า การจับต้อง การเตรียมอาหารจะต้องล้างมือให้สะอาด ไม่จับต้องใบหน้า ระวังสัมผัสกับอาหารอื่น และควรบริโภค (ด้วยวิธีการปรุง) สุ ก เพื่อป้องกันไว้ก่อน

ขอบคุณ xinhuanet

No comments